• Hóa học bền vững  Vì cuộc sống chất lượng
  Hóa học bền vững
  Vì cuộc sống chất lượng
 • Chìa khóa hiệu suất  Sản phẩm da
  Chìa khóa hiệu suất
  Sản phẩm da
 • 40 năm chuyên môn  trong hóa chất đặc biệt
  40 năm chuyên môn
  trong hóa chất đặc biệt
 • Niềm đam mê  Cho đổi mới
  Niềm đam mê
  Cho đổi mới

JINTEX - nhà sản xuất phụ trợ bền vững

40 năm phụ trợ dệt may R & D và chuyên môn sản xuất.

Hóa học bền vững cho cuộc sống chất lượng

JINTEX - 40 năm chuyên môn về hóa chất đặc biệt.

Chúng tôi đã dẫn đầu ngành trong việc mua lại các chứng nhận bluesign cho gần 200 sản phẩm nhưng cũng trở thành người đóng góp ZDHC chính thức đầu tiên ở châu Á. Với 150 sản phẩm ba sao được liệt kê trên ZDHC Gateway.

Đọc thêm

sản phẩm nổi bật