• Hóa học bền vững    cho cuộc sống chất lượng
  Hóa học bền vững
  cho cuộc sống chất lượng
 • Sản phẩm da      hiệu suất chính
  Sản phẩm da
  hiệu suất chính
 • 40 năm kinh nghiệm    trong lĩnh vực hóa chất đặc biệt
  40 năm kinh nghiệm
  trong lĩnh vực hóa chất đặc biệt

JINTEX - nhà sản xuất phụ trợ bền vững

40 năm hoạt động phụ trợ dệt may R & D và Chuyên môn sản xuất.

Hóa học bền vững cho cuộc sống chất lượng

JINTEX - 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất đặc biệt.

Chúng tôi dẫn đầu ngành trong việc giành được chứng chỉ bluesign cho gần 200 sản phẩm nhưng cũng trở thành nhà đóng góp ZDHC chính thức đầu tiên ở Châu Á. Với 150 sản phẩm ba sao được liệt kê trên ZDHC Gateway.

Đọc thêm

sản phẩm nổi bật