• Hóa học bền vững cho cuộc sống chất lượng
  Hóa học bền vững
  cho cuộc sống chất lượng
 • Sản phẩm da hiệu suất chính
  Sản phẩm da
  hiệu suất chính
 • 40 năm chuyên môn về hóa chất đặc biệt
  40 năm chuyên môn
  về hóa chất đặc biệt
 • Đam mê đổi mới
  Đam mê
  đổi mới

JINTEX - nhà sản xuất phụ trợ bền vững

40 năm phụ trợ dệt may R & D và chuyên môn sản xuất.

Hóa học bền vững cho cuộc sống chất lượng

JINTEX - 40 năm chuyên môn về hóa chất đặc biệt.

Chúng tôi đã dẫn đầu ngành trong việc mua lại các chứng nhận bluesign cho gần 200 sản phẩm nhưng cũng trở thành người đóng góp ZDHC chính thức đầu tiên ở châu Á. Với 150 sản phẩm ba sao được liệt kê trên ZDHC Gateway.

Đọc thêm

sản phẩm nổi bật